Lessons in Chemistry

Lessons in Chemistry

1950'lerin sonu ve 1960'ların başında geçen dizi, parlak bir kimyager olan Elizabeth Zott'un televizyon şefi olma mücadelesini ve cinsiyetçi düzene meydan okumasını konu alıyor.