Bir cesedin bulunmasıyla başlayan araştırma, iki dedektifin Alpler'deki gizemli bir suç olayının izini sürmesine neden olur. Pagan ayinlerini anımsatan sembolik cinayetlerin ardındaki uğursuz planı çözmeye çalışan dedektifler, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.